28/06/2024

UGODA CZY POZEW?

Jak zachować się w sporze z bankiem

Wielu z naszych klientów zwraca się do nas z prośbą o pomoc/poradę w kwestii dotyczącej strategii działania w rozmowach z bankiem odnośnie kwestii kredytu indeksowanego/denominowanego do waluty obcej (np. kredytu frankowego).

W chwili obecnej powszechną praktyką jest, iż chcąc rozpocząć procedurę związaną z unieważnieniem konkretnej umowy, a także rozliczeniem wszelkich należnych świadczeń należy wejść w spór sądowy. Założenie to jest słuszne i zasadne. Na ten moment nie istnieje inna skuteczna droga dochodzenia swoich roszczeń w sporze z Bankiem.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których instytucje finansowe dostrzegając problematykę wadliwości łączących stron umów kredytowych proponują rozwiązania ugodowe.

Niejednokrotnie Klienci naszej kancelarii zgłaszają się do nas właśnie w chwili, w której otrzymują ofertę od Banku.

Z dotychczasowego doświadczenia możemy stwierdzić, iż nie mieliśmy do czynienia z sytuacją w której proponowane przez instytucje finansową rozwiązanie byłoby porównywalne z korzyściami związanymi z sądowym ustaleniem nieważności umowy oraz zwrotem świadczeń nienależnie pobranych. Prawomocny wyrok uwzględniający powództwo daje nam najwięcej korzyści finansowych oraz rozstrzyga kwestię istnienia samej umowy.

W niektórych sytuacjach (w szczególności kiedy pozew jest już złożony, a postępowanie dowodowe trwa) Banki dopuszczają szeroką możliwość negocjacji poszczególnych założeń proponowanych ugód. Nasze doświadczenie pozwala na skuteczne i transparentne wypracowanie warunków, które będą korzystne dla klienta. Samo przygotowanie dokumentu jest niezwykle ważną czynnością. Ugoda musi zawierać szereg postanowień chroniących kredytobiorcę i dających pewność korzystnego zakończenia wszelkich czynności z Bankiem.

Jak wspomniano wyżej, żadna z ugód nie jest w stanie zastąpić korzyści płynących z orzeczenia sądowego uznającego powództwo w zakresie żądanych kwot. Tym niemniej niektórzy z kredytobiorców decydują się uzyskanie mniejszej sumy wypłaconej przez Bank i zakończenie umowy, w zamian za szybkie zakończenie trwającego sporu. Podkreślić należy raz jeszcze, że w takiej sytuacji KLUCZOWE jest poprawne zredagowanie treści samej ugody.

WRÓĆ