Jak wygląda proces uwalniania od wadliwej umowy kredytu?

Kredyt Frankowy - fachowa pomoc prawna

Prowadzę sprawy dotyczące kredytów powiązanych z walutami obcymi od 2017 r. Reprezentuje kredytobiorców przed Sądami powszechnymi na terenie całego kraju. W swojej praktyce miałem i mam do czynienia z umowami tworzonymi przez różne instytucje powiązane z sektorem finansowym. Dzięki zdobytemu doświadczeniu mogę jasno stwierdzić, iż praktyka prowadzenia postępowań sądowych przez Banki jest mi dobrze znana. Mam za sobą kilkadziesiąt zakończonych spraw, które przyniosły moim klientom wygrane. Procesy sądowe dotyczące kredytów powiązanych z walutami obcymi należą do skomplikowanych. Jako praktyk bacznie śledzę i analizuję bieżące orzecznictwo, przepisy i zmierzam do stawianego sobie celu - unieważnienia umowy (o ile mowa o umowach trwających), a także rozliczeniu wszelkich świadczeń nienależnie przez Bank pobranych.

Co istotne, jestem zaangażowany w każdą z prowadzonych przeze mnie spraw osobiście - od początku do samego końca. Jako adwokat działam samodzielnie i bacznie nadzoruję wszelkie czynności związane z każdym postępowaniem sądowym.

Jeżeli mają Państwo umowę, która jest powiązana z walutą obcą (niezależnie od tego czy jest ona zakończona czy nadal obowiązuje) zachęcam do kontaktu. Kompleksowa analiza stanu faktycznego jest całkowicie bezpłatna.
Określę czy w Państwa umowie znajdują się zapisy niedozwolone (tzw. klauzule abuzywne), a także inne naruszenia mogące implikować jej nieważność. Wymienię również wszelkie korzyści jakie mogą Państwo odnieść z tytułu pozwania Banku.

KROK 01
BEZPŁATNA ANALIZA
Bezpłatnie przeanalizuję
Twoją umowę kredytową

KROK 03
POZEW
Przygotuję i złożę pozew

do sądu w Twoim imieniu

KROK 05
BEZPŁATNE ROZLICZENIE
Bezpłatnie pomogę rozliczyć
się z bankiem i wykreślić hipotekę

kredyt-ikona-strzalki

KROK 02
PODPISANIE UMOWY
otrzymasz pełne wsparcie
i opiekę profesjonalnego pełnomocnika

KROK 04
REPREZENTACJA
Występuję w imieniu mocodawcy
na każdym etapie postępowania
sądowego

Jak wygląda proces uwalniania od wadliwej umowy kredytu?

KROK 01
BEZPŁATNA ANALIZA
Bezpłatnie przeanalizuję
Twoją umowę kredytową

KROK 02
PODPISANIE UMOWY
otrzymasz pełne wsparcie
i opiekę profesjonalnego pełnomocnika

KROK 03
POZEW
Przygotuję i złożę pozew

do sądu w Twoim imieniu

KROK 04
REPREZENTACJA
Występuję w imieniu mocodawcy
na każdym etapie postępowania
sądowego

KROK 05
BEZPŁATNE ROZLICZENIE
Bezpłatnie pomogę rozliczyć
się z bankiem i wykreślić hipotekę